tablica nazw dni tygodnia

static p_char_u pl_maz_day_name_ptr =
  {
   (char_u *)NULL,
   (char_u *)"niedziela",
   (char_u *)"poniedziałek",
   (char_u *)"wtorek",
   (char_u *)"środa",
   (char_u *)"czwartek",
   (char_u *)"piątek",
   (char_u *)"sobota",
  };