struktura zawierająca adresy tablic nazw liczb

Jest ona definiowana w zbiorze opisującym język
static struct decode maz_decode =
       {
	&maz_jedn, 
	&maz_dies,
	&maz_setki,
	&maz_tys,
	&maz_mil
       };