pole flag

Pole to przeznaczone jest do wyzwalania funkcji dodatkowych dla różnych języków. Zdefiniowana jest jedna wartość odpowiedzialna za wyzwolenie funkcji ustalającej kolejność sortowania liczb w języku polskim (stała bit zdefiniowany stałą NUM_ORDER (wartośc 1). Funkcje specjalne dla różnych języków powinny być wyzwalane różnymi bitami pola flags.