static p_char_u maz_jedn =
  {
  (char_u *)"???",
  (char_u *)"jeden",
  (char_u *)"dwa",
  (char_u *)"trzy",
  (char_u *)"cztery",
  (char_u *)"pieć",
  (char_u *)"sześć",
  (char_u *)"siedem",
  (char_u *)"osiem",
  (char_u *)"dziewięć",
  (char_u *)"dziesięć",
  (char_u *)"jedenaście",
  (char_u *)"dwanaście",
  (char_u *)"trzynaście",
  (char_u *)"czternaście",
  (char_u *)"piętnaście",
  (char_u *)"szesnaście",
  (char_u *)"siedemnaście",
  (char_u *)"osiemnaście",
  (char_u *)"dziewiętnaście"
  };