Tablica konwersji na małe litery

W tablicy są zdefiniowane odpowiedniki dla dużych liter alfabetu. Tylko te znaki, które są określone jako ,,małe'' w tablicy typów
static a_char_u pl_maz_lower_table =
  {
  'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h',
  'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p',
  'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x',
  'y', 'z', '[', '\\', ']', '^', '_',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'ą',
  'ę', ' ', ' ', ' ', ' ', 'ć', ' ', ' ',
  'ś', ' ', ' ', ' ', 'ł', ' ', ' ', ' ',
  'ź', 'ż', ' ', 'ó', ' ', 'ń'
  };
Tablica zawiera definicje dla wszystkich znaków o kodzie większym od litery 'A'