tablica nazw dni miesięcy


static p_char_u pl_maz_mon_name_ptr =
  {
   (char_u *)NULL,
   (char_u *)"styczeń",
   (char_u *)"luty",
   (char_u *)"marzec",
   (char_u *)"kwiecień",
   (char_u *)"maj",
   (char_u *)"czerwiec",
   (char_u *)"lipiec",
   (char_u *)"sierpień",
   (char_u *)"wrzesień",
   (char_u *)"październik",
   (char_u *)"listopad",
   (char_u *)"grudzień"
  };