Tablica definiująca kolejność

Tablica określa kolejność znaków w tablicy. Jej budowa jest zależna od rodzaju języka. Funkcja porównująca ciągi znaków pobiera element tablicy adresowany wartością porównywanego znaku. W rezultacie porównywane są wartości elementów tablicy, adresowanych kodami porównywanych znaków
  { 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,
TAB,							/* 9 */
LF,							/* 10 0a */
11,
12,
CR,							/* 13 0d */
14,
15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
' ',							/* 32 20 */
'!',						/*  33 21 */
0x22,						/*  34 22	quote */
'#',						/*  35 23 */
'$',						/*  36 24 */
'%',						/*  37 25 */
'&',						/*  38 26 */
0x27,						/*  39 27 	single quote */
'(',						/*  40 28 */
')',						/*  41 29 */
'*',						/*  42 2a */
'+',						/*  43 2b */
',',						/*  44 2c */
'-',						/*  45 2d */
'.',						/*  46 2e */
'/',						/*  47 2f */
'0',						/*  48 30 */
'1',						/*  49 31 */
'2',						/*  50 32 */
'3',						/*  51 33 */
'4',						/*  52 34 */
'5',						/*  53 35 */
'6',						/*  54 36 */
'7',						/*  55 37 */
'8',						/*  56 38 */
'9',						/*  57 39 */
':',						/*  58 3a */
';',						/*  59 3b */
'<',						/*  60 3c */
'=',						/*  61 3d */
'>',						/*  62 3e */
'?',						/*  63 3f */
'@',						/*  64 40 */
'a' * CCCC + 4, 		/* 'A', 			  65 41 */
'b' * CCCC + 4, 		/* 'B', 			  66 42 */
'c' * CCCC + 4, 		/* 'C', 			  67 43 */
'd' * CCCC + 4, 		/* 'D', 			  68 44 */
'e' * CCCC + 4, 		/* 'E', 			  69 45 */
'f' * CCCC + 4, 		/* 'F', 			  70 46 */
'g' * CCCC + 4, 		/* 'G', 			  71 47 */
'h' * CCCC + 4, 		/* 'H', 			  72 48 */
'i' * CCCC + 4, 		/* 'I', 			  73 49 */
'j' * CCCC + 4, 		/* 'J', 			  74 4a */
'k' * CCCC + 4, 		/* 'K', 			  75 4b */
'l' * CCCC + 4, 		/* 'L', 			  76 4c */
'm' * CCCC + 4, 		/* 'M', 			  77 4d */
'n' * CCCC + 4, 		/* 'N', 			  78 4e */
'o' * CCCC + 4, 		/* 'O', 			  79 4f */
'p' * CCCC + 4, 		/* 'P', 			  80 50 */
'q' * CCCC + 4, 		/* 'Q', 			  81 51 */
'r' * CCCC + 4, 		/* 'R', 			  82 52 */
's' * CCCC + 4, 		/* 'S', 			  83 53 */
't' * CCCC + 4, 		/* 'T', 			  84 54 */
'u' * CCCC + 4, 		/* 'U', 			  85 55 */
'v' * CCCC + 4, 		/* 'V', 			  86 56 */
'w' * CCCC + 4, 		/* 'W', 			  87 57 */
'x' * CCCC + 4, 		/* 'X', 			  88 58 */
'y' * CCCC + 4, 		/* 'Y', 			  89 59 */
'z' * CCCC + 4, 		/* 'Z', 			  90 5a */
0x5b,						/*  91 5b */
0x5c,						/*  92 5c	 */
0x5d,						/*  93 5d	] */
0x5e,						/*  94 5e */
'_',						/*  95 5f */
0x60,						/*  96 60	` */
'a' * CCCC,						/*  97 61 */
'b' * CCCC,						/*  98 62 */
'c' * CCCC,						/*  99 63 */
'd' * CCCC,						/* 100 64 */
'e' * CCCC,						/* 101 65 */
'f' * CCCC,						/* 102 66 */
'g' * CCCC,						/* 103 67 */
'h' * CCCC,						/* 104 68 */
'i' * CCCC,						/* 105 69 */
'j' * CCCC,						/* 106 6a */
'k' * CCCC,						/* 107 6b */
'l' * CCCC,						/* 108 6c */
'm' * CCCC,						/* 109 6d */
'n' * CCCC,						/* 110 6e */
'o' * CCCC,						/* 111 6f */
'p' * CCCC,						/* 112 70 */
'q' * CCCC,						/* 113 71 */
'r' * CCCC,						/* 114 72 */
's' * CCCC,						/* 115 73 */
't' * CCCC,						/* 116 74 */
'u' * CCCC,						/* 117 75 */
'v' * CCCC,						/* 118 76 */
'w' * CCCC,						/* 119 77 */
'x' * CCCC,						/* 120 78 */
'y' * CCCC,						/* 121 79 */
'z' * CCCC,						/* 122 7a */
'{',						/* 123 7b */
'|',						/* 124 7c */
'}',						/* 125 7d */
'~',						/* 126 7e */
 127,
 128,
 129,
 130,
 131,
 132,
 133,
'a' * CCCC + 1,		/* aogonek		  134 86 */
 135,
 136,
 137,
 138,
 139,
 140,
'c' * CCCC + 1,		/* c acute		  141 8d */
 142,
'a' * CCCC + 5,		/* Aogonek		  143 8f */
'e' * CCCC + 5,		/* Eogonek		  144 90 */
'e' * CCCC + 1,		/* eogonek		  145 91 */
'l' * CCCC + 1,		/* polish l		  146 92 */
 147,
 148,
'c' * CCCC + 5,		/* O acute		  149 95 */
 150,
 151,
's' * CCCC + 5,		/* S acute		  152 98 */
 153,
 154,
 155,
'l' * CCCC + 5,		/* polish L		  156 9c */
 157,
's' * CCCC + 1,		/* s acute		  158 9e */
 159,
'z' * CCCC + 5,		/* Z dot		  160 a0 */
'z' * CCCC + 6,		/* Z acute		  161 a1 */
'o' * CCCC + 1,		/* o acute		  162 a2 */
'o' * CCCC + 5,		/* O acute		  163 a3 */
'n' * CCCC + 1,		/* n acute		  164 a4 */
'n' * CCCC + 5,		/* N acute		  165 a5 */
'z' * CCCC + 1,		/* z dot		  166 a6 */
'z' * CCCC + 2,		/* z acute		  167 a7 */
 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
  };