Adres funkcji dodatkowej

W polu tym znajduje się adres funkcji dodatkowej. W przypadku języka polskiego odpowiada ona za porządek leksykograficzny liczb (przy zapalonej opcji -!) Jest ona wywoływana jeśli pole flag ma zapalony bit zdefiniowany stałą NUM_ORDER (wartośc 1). Funkcje specjalne dla różnych języków powinny być wyzwalane różnymi bitami pola flags.