tablica określająca typ znaków

Tablica definiuje typ znaków, każdy bit określa przynależność do określonej kategorii;
#define IS_UPPER    0x01          /*duża litera*/
#define IS_LOWER    0x02          /*mała litera*/
#define IS_BLANK    0x04          /*,,białe znaki''*/
#define IS_DIG     0x08          /*cyfra*/
#define IS_XDIG     0x10          /*cyfra szesnastkowa*/
#define IS_CTR     0x20          /*znak sterujący*/
#define IS_ALPH     0x40          /*znak traktowany jak litera*/
#define IS_ALPHA    (IS_LOWER | IS_UPPER) /*litera*/
#define IS_ALNUM    (IS_DIG | IS_ALPHA)  /*litera lub cyfra*/
static a_char_u pl_maz_char_type =
  {
IS_CTR,	      IS_CTR,	   IS_CTR,	     IS_CTR,
IS_CTR,	      IS_CTR,	   IS_CTR,	     IS_CTR,
IS_CTR,	      IS_CTR | IS_BLANK, IS_CTR | IS_BLANK, IS_CTR | IS_BLANK,
IS_CTR | IS_BLANK, IS_CTR | IS_BLANK, IS_CTR,      IS_CTR, 	
IS_CTR,	      IS_CTR,	   IS_CTR,      IS_CTR,
IS_CTR,      IS_CTR,      IS_CTR,      IS_CTR,
IS_CTR,	      IS_CTR,	   IS_CTR,      IS_CTR,
IS_CTR,      IS_CTR,      IS_CTR,      IS_CTR,
IS_BLANK,     0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG,
IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG,
IS_XDIG | IS_DIG, IS_XDIG | IS_DIG, 0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,

0x000,       IS_XDIG | IS_UPPER,IS_XDIG | IS_UPPER,IS_XDIG | IS_UPPER,
IS_XDIG | IS_UPPER,IS_XDIG | IS_UPPER,IS_XDIG | IS_UPPER,IS_UPPER,
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_UPPER,     0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       IS_ALPH,

0x000,       IS_XDIG | IS_LOWER,IS_XDIG | IS_LOWER,IS_XDIG | IS_LOWER,
IS_XDIG | IS_LOWER,IS_XDIG | IS_LOWER,IS_XDIG | IS_LOWER,IS_LOWER,
IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,
IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,
IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,
IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,
IS_LOWER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       IS_CTR,

0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       IS_LOWER,     0x000,     /* 84 */
                  /* a ogonek */
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,     /* 88 */
0x000,       IS_LOWER,     0x000,       IS_UPPER,   /* 8c */
         /* c acute*/             /* A ogonek*/
IS_UPPER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,     0x000,     /* 90 */
/*E ogonek */   /*e ogonek */    /* polish l */
0x000,       IS_UPPER,     0x000,       0x000,     /* 94 */
         /* C acute */
IS_UPPER,     0x000,       0x000,       0x000,     /* 98 */
/* S acute */
IS_UPPER,     0x000,       IS_LOWER,     0x000,     /* 9c */
/* Polish L */            /* s acute */
IS_UPPER,     IS_UPPER,     IS_LOWER,     IS_UPPER,   /* a0 */
/* Z acute */   /* Z dot */    /* o acute */    /* O acute*/
IS_LOWER,     IS_UPPER,     IS_LOWER,     IS_LOWER,   /* a4 */
/*n acute */   /* N acute */   /* z acute */   /* z dot */
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,

0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000,
0x000,       0x000,       0x000,       0x000
  };