static p_char_u maz_tys =
  {
  (char_u *)"???",
  (char_u *)"tysiąc",
  (char_u *)"tysiące",
  (char_u *)"tysiące",
  (char_u *)"tysiące",
  (char_u *)"tysięcy"
  };