Tablica konwersji na duże litery

W tablicy s± zdefiniowane odpowiedniki dla małych liter alfabetu. Tylko te znaki, które s± okre¶lone jako ,,małe'' w tablicy typów
static a_char_u pl_maz_upper_table =
  {
  'A','B','C','D','E','F','G','H',
  'I','J','K','L','M','N','O','P',
  'Q','R','S','T','U','V','W','X',
  'Y','Z','{','|','}','~',' ',
  ' ',' ',' ',' ',' ',' ','ˇ',' ',
  ' ',' ',' ',' ',' ','Ć',' ',' ',
  ' ','Ę','Ł',' ',' ',' ',' ',' ',
  ' ',' ',' ',' ',' ',' ','¦',' ',
  '¬',' ','Ó',' ','Ń',' ','¬','Ż'
  };
Tablica zawiera definicje dla wszystkich znaków o kodzie większym od litery 'a'.